Bekkenløsning

Jeg har tatt min hovedoppgave på bekkenløsning på Norsk Høgskole for Helhetsterapi.

Avslutningsvis i min utdannelse ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi arbeidet jeg med en hovedoppgave  om kvinner med bekkenløsning.

Jeg har selv 3 barn, og har kjent problemet på kroppen. Da jeg også i mitt siste svangerskap fikk store bekkenløsningsproblemer, fikk jeg jevnlige behandlinger av en helhetsterapeut, og fikk orden på et problem som i mine tidligere svangerskap hadde gjort meg nokså invalidisert  Dette var bakgrunnen for at jeg ville finne ut om dette også kunne være til hjelp for andre i samme situasjon.

I min oppgave behandlet jeg 10 klienter 10 ganger hver. Dette var både første-, andre og tredjegangsgravide, samt noen som hadde fått utviklet bekkenleddsyndrom –  altså at plagene vedvarer utover barseltiden.

Konklusjonen på oppgaven var at 9 av 10 ble bra eller bedre.

Best resultat hadde jeg hos de gravide, og bedre resultat jo tidligere i svangerskapet behandlinga  startet, men også damene med bekkenleddsyndrom følte at dette hjalp

Her et utdrag av hovedoppgaven:

Innledning og kapitteloversikt.pdf

Oppsummering og konklusjon.pdf

.

Behandling av bekken

I følge TCM – tradisjonell kinesisk medisin- skyldes bekkenløsning, korsryggplager og andre fysiske dysfunksjoner en stagnerende Qi  i det aktuelle området. Det kommer av en kombinasjon av underskudd på Qi og underskudd i nyremeridianen.

Målet med østlig orientert behandling vil være å kartlegge og bryte opp i disse stagnasjonene – og få Qi til å flyte fritt.

En tilstand av underskudd kalles XU og en tilstand av overskudd kalles SHI.

Det kan være viktig for behandlingsresultatet at man skiller mellom XU og SHI-tilstand.

 

SHI – symptomene blir uendrete eller forverret av hvile, og bedre av fysisk aktivitet. Tilstanden er verst på mårran, og blir gradvis bedre utover dagen og er best til kvelds.

Man blir bedre etter ei stund i aktivitet, og blir bedre av kraftig massasje. Man tåler mye og kraftig behandling

 

XU-tilstand- smerten blir mindre ved hvile og verre ved aktivitet. Er bedre om mårran. Verre utover dagen og er verst til kvelds. Korte gåturer er bra, mens lange turer og trening forverrer tilstanden. Symptomene bedres ved lett massasje, og klienten tenger lett stimulering over tid.

De fleste med bakre bekkensmerter finner vi her.

Som alltid med helhetsterapibehandling vil det også i  behandlingen av bekkenløsning  bli en individuelt tilrettelagt behandling.  Det er ofte store likheter hos disse kvinnene, men også store forskjeller. Derfor er det heldig for meg som helhetsterapeut at jeg har mange forskjellige behandlingsmetoder å benytte meg av.

Noe er allikevel likt: Jeg er naturligvis veldig varsom og ærbødig overfor gravide kvinner – som har med en ”ekstraklient” som også må tas hensyn til.

Jeg vil alltid bruke meridiandrenasjen og manuelle teknikker som tilhører dette feltet for å sørge for å låse opp og forhindre nye låsninger i ileosacralleddet.

MerediandrenasjeEt blokkert IS-ledd vil gi en energetisk mangel i underekstremitetene og føre til nedsatt blodsirkulasjon, nedsatt evne til regenerering, nedsatt elastisitet i vevet og nedsatt bevegelse i ledd. 

Et overbevegelig ileo-sacralledd vil kunne gi kløe og hudsmerter, bukselommesmerter og smerter på innsiden av leggen.

Å holde dette stabilt er svært viktig gjennom et svangerskap, men er også svært nyttig ved muskel-og skjelettskader, idrettsskader samt rygg – og nakkeproblemer. Nakke er i energetisk forbindelse med hoftene.

Målet er å løse opp i blokkeringer og oppnå energibalanse

 

Får du ikke lest utdragene fra hovedoppgaven? Acrobat Reader henter du gratis her:

Acrobat Reader