Helhetsterapi

Helhetsterapi er en terapiform som setter hele mennesket i fokus. Vi behandler ved å sette i gang kroppens egne naturlige helbredelsesprosesser slik at den igjen blir i stand til å hele seg selv.

Helhetsterapien har sin basis i den kinesiske medisinske filosofien. TCM som står for Traditional Chinese Medicine. Her finner vi begreper som 5-elementteorien og yin og yang,  meridianlæren med mere. Dette er vår grunnleggende plattform.

Videre baserer det seg på det filosofiske konsept at menneskekroppen er et lite univers med et sett av komplette og sofistikerte gjensidig avhengige systemer som arbeider sammen for å opprettholde kroppens sunne funksjon.

Yin and Yang

I den østlige anskuelsen jakter man ikke etter en diagnose eller den syke del. Dette ville ikke passet inn i helhetstankegangen. I stedet ser vi en helhet som er satt sammen av ulike deler, der ingen del kan forandres uten at deler av helheten blir berørt.

Qi er den indre energi eller vitale kraft. Qi betyr lik vinden - usynlig, men følbar. Kroppen drives av qi i ulike varianter.

Som helhetsterapeut vil jeg se etter blokkeringer i det energetiske systemet og også etter fysiske og emosjonelle ubalanser.

Jeg har utdanning i mange terapiformer, og kan derfor ved hver konsultasjon finne ut hvilken behandlingskombinasjon som er best å bruke i nettopp ditt tilfelle. Det er ikke alltid sånn at samme behandlingsmetode er den beste for 2 personer selv om de har tilsynelatende like plager.

Ut i fra dette gjør jeg en analyse og utarbeider et individuelt behandlingsopplegg for deg. Dette gjøres ut i fra samtaler der du og din opplevelse av problemet er det vesentlige. Vi vil også ved første konsultasjon foreta kinesiologiske tester og andre tester som er relevante for problemstillingen.

I løpet av en behandlingstime hos meg har du min fulle oppmerksomhet hele tiden. Jeg vil arbeide med problemet fra flere innfallsvinkler. Eksempelvis vil jeg mens akupunkturnålene virker, også kunne gi fotsonebehandling etter de samme prinsipper eller massasje om det er stramme muskler vi jobber med. På den måten vil kroppen få de samme signalene fra flere forkjellige hold, og sjansen for et vellykket resultat økes.

5-element