Kinesiologi.

Kinesiologi:

 

Kinesiologi kommer fra gresk og betyr bevegelseslære, og det er selve grunnsteinen i helhetsterapien. I helhetsterapien brukes kinesiologi både som et diagnostisk verktøy og som et behandlingsverktøy.

Dette er en metode for å kommunisere med menneskets nervesystem gjennom å teste tonusen i utvalgte muskler.

Dette vil da kunne gi et ”kart” over hvilken tilstand klienten er i både på det fysiske, psykiske og emosjonelle plan. Dette betyr at vi ved muskeltesting kan finne fram til de underliggende årsakene for plagene man sliter med, og også finne fram til de optimale behandlingsformer for hver enkelt klient.

Vi kan også bruke kinesiologien som en direkte behandlingsmetode. Ved trykk, holding eller massering på bestemte områder eller punkter på kroppen kan vi påvirke muskler, energibaner og igjen organene disse er koblet opp imot.

Med kinesiologi kan vi avdekke og balansere forskjellige former for blokkeringer på emosjonelt, fysisk og psykisk plan. Dette kan være problemer som har sin bakgrunn helt fra fosterstadiet og fram til nåtid. 

Målet er å bringe kroppen i energetisk balanse.

I Helhetsterapien bruker vi Touch for Health, Anvendt kinesiologi og Pedagogisk kinesiologi. Sistnevnte metode har blant annet gitt gode resultater innen behandling av barn med lese- og skrivevansker.

Kinesiologi kan med fordel kombineres med de andre behandlingsformene som øreakupunktur og fotsoneterapi.

Meridianlæren er en viktig del av kinesiologien. Dette er læren om de ulike energibanene i kroppen og deres reaksjon på hverandre, på de indre organer og på hva man måtte ha av plager. Meridianlæren går igjen i de fleste av fagene og binder dem sammen, slik at det blir en helhetlig behandling, - derav navnet helhetsterapeut.

 Kinesiologi: